3.4 Efektywność energetyczna w MSP, RPO Opolskie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP.
Szczegóły.

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii.
Szczegóły.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Szczegóły.

Zainteresowany ofertą ? Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe !