Decydując się na fotowoltaikę masz nieograniczony i bezpłatny dostęp do własnej energii. Fotowoltaika to nic innego, jak darmowy prąd ze słońca. Instalacja fotowoltaiczna to same korzyści, m.in. niezależność energetyczna, wzrost wartości nieruchomości oraz oszczędność pieniędzy. Kompleksowo pomagamy w uzyskaniu dofinansowania z programu ,,Mój Prąd”  4 000 zł. Istnieje także możliwość odliczenia  od podatku dochodowego ulgi termomodernizacyjnej.

Przykład:  Pan Nowak zdecydował się zainwestować w instalację fotowoltaiczną. Łączny koszt inwestycji wyniósł 40 000 zł. Dzięki ustawie może odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy jego podatek o kwotę 7 200 zł (18% z 40 000zł).
Ponadto dzięki programowi ,,Mój Prąd” Pan Nowak otrzyma 3 000 zł bezzwrotnej dotacji. Podsumujmy: 40 000 zł  -wartość brutto instalacji
– 3 000 zł – program ,,Mój Prąd”
-7 200 zł  -odliczenie od podstawy podatku
= 29 800 zł – rzeczywiste koszty, które poniósł Pan Nowak.
Zakładając, że Pan Nowak płacił za prąd 6 000zł rocznie, to koszt inwestycji zwróci się już po 4,5 roku. Od tej pory jest niezależny energetycznie, a podwyżki cen na rynku nie interesują go.