Przy obecnych wysokich cenach prądu oraz nieustannych podwyżkach taryf energii, fotowoltaika wydaje się coraz korzystniejszym rozwiązaniem. Szczególnie dla firm, które muszą liczyć się ze znacznym zużyciem energii elektrycznej. Jest to atrakcyjna inwestycja, która szybko się zwraca. Instalacja fotowoltaiczna zapewnia wiele możliwości, między innymi znaczne obniżenie kosztów prowadzenia firmy oraz sprawniejsze zarządzanie firmowym budżetem.Podłączenie do sieci daje możliwość swobodnego korzystania z energii, nawet jeśli panele fotowoltaiczne nie wyprodukują odpowiedniej ilości prądu

Fotowoltaika dla firm i przedsiębiorstw 

Energia słoneczna z paneli dla firm to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność niezależnie od jej profilu czy wielkości. To dedykowane oferty instalacji systemów obejmujące finansowanie zakupu paneli. Są to w pełni kompleksowe rozwiązania dopasowane do indywidualnych wymagań firm.

Celem instalacji paneli fotowoltaicznych jest uzyskanie zdecydowanie niższych rachunków za prąd. To odpowiednie rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw i zakładów, a także mniejszych firm i biur. Dlatego też inwestycje w energie odnawialne są tak chętnie wybierane przez różnych przedsiębiorców. Najważniejszymi dokumentami odnoszącymi się do tematu fotowoltaiki dla przedsiębiorstw są prawo budowlane, prawo energetyczne i ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Korzystne formy rozliczeń energii dla przedsiębiorców

Fotowoltaika dla firm obejmuje pakiet prosumencki, który dotyczy produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej także na własny użytek. Moduły fotowoltaiczne z powodzeniem możemy zamontować w kierunkach południowo-zachodnim czy południowo-wschodnim. Wówczas zyskamy pewność, że wykorzystamy maksymalnie nasłonecznienie i firmowa instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje dla nas duże ilości prądu.

Warto podkreślić, iż od 2019 roku instalacja paneli fotowoltaicznych w statucie prosumenta dla przedsiębiorstw nakłada na właścicieli firm także określone ograniczenia. Dzięki nim moc instalacji fotowoltaicznej dla firmy nie może przekroczyć 50 kW, a także produkcja prądu nie może być jedynym profilem działalności firmy. 

Opłacalność odnawialnych źródeł energii

Firma jako prosument (prosument to jednocześnie producent i konsument energii elektrycznej)  może korzystać z dwóch rodzajów rozliczeń:

1.W przypadku przedsiębiorstw, które zainstalowały fotowoltaikę przed dniem 31.03.2022 roku, będą mogły korzystać z rozliczeń i upustu zgodnie z zasadami net-meteringu dla mikroinstalacji. W miesiącach o zdecydowanej nadprodukcji energii instalacje wytwarzają zdecydowanie więcej energii, które magazynowane są następnie w sieciach energetycznych. Ich odzyskanie jest możliwe w momencie zmniejszonego pozyskiwania energii słonecznej. Jednak przechowywanie to nie jest darmowe, i dotyczy ściśle określonych rozliczeń dla operatorów.

W przypadku net-meteringu przedsiębiorstwo wykorzystujące energię pochodzącą z instalacji PV może odzyskać do 80% energii dla mikroinstalacji do 10 kW, oraz do 70% energii w instalacjach od 10 do 50 kW 

2. Firmy decydujące się na panele fotowoltaiczne po 1.04.2022 roku będą korzystać z zasad rozliczeń net-billingu, czyli umożliwiające odsprzedaż nadwyżki energii do sieci zgodnie z obowiązującymi cenami prądu na rynku. Polega ono na rozliczeniu kosztów na podstawie wartości danej energii, sprzedając nadwyżki prądu po cenach rynkowych, natomiast kupując ją z sieci po taryfach prosumenckich.

Jeśli chodzi o finansowanie to obecnie, przedsiębiorstwa zainteresowane produkcją czystej energii ze słońca najchętniej sięgają po jedno z dwóch ostatnich rozwiązań.  Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczną dla firm lub leasing instalacji fotowoltaicznej. Wybierając Eco Solar możesz liczyć na kompleksową pomoc w załatwieniu formalności (także jeśli chodzi o Regionalne Programy Operacyjne) projekt instalacji oraz szybki montaż paneli fotowoltaicznych. Jeśli instalacja będzie wytwarzała więcej energii, której nie będziesz chciał sprzedawać możesz skorzystać z innego rozwiązania jakie również oferuje nasza firma – magazyny energii.

Dlaczego warto zdecydować się na inwestycję w fotowoltaikę?

Wykorzystanie możliwości fotowoltaiki pozwala uniknąć znacznych podwyżek cen energii, które w dalszym ciągu idą w górę. To często znaczne obciążenie dla przedsiębiorców, którzy ponoszą zdecydowanie wyższe koszty prowadzenia firmy. Na całe szczęście można skutecznie je obniżyć, wykorzystując energię pochodzącą z paneli solarnych.

Poza kwestiami finansowymi duże znaczenie mają także aspekty związane z ekologią i dbaniem o środowisko naturalne. Wykorzystanie energii odnawialnej jest pozytywnie odbierane przez klientów, co zapewnia także swoistą przewagę nad konkurencją. 

Odpowiednie zarządzanie wyprodukowaną energią pozwala uzyskać wiele korzyści, takich jak między innymi:

  • Niezależność od ciągle rosnących taryf prądu.
  • Obniżenie rachunków za energię elektryczną, zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy.
  • Pozytywny wpływ na wizerunek firmy na rynku i wśród klientów.
  • Możliwość sprzedawania wyprodukowanych nadwyżek energii elektrycznej.
  • Korzystne oferty finansowania.

Instalacja fotowoltaiczna dla firm pozwala na odliczenie pełnego wymiaru podatku VAT na poziomie 23%. To inwestycja jako koszt firmy podlegająca odliczeniu od podatku dochodowego.

Fotowoltaika dla firm – czy to się opłaca?

Obserwując nieustające cykle podwyżek energii, oraz zapowiedzi kolejnego zwiększenia cen prądu nie ma co liczyć na oszczędności. Wszystkie z nich mają duży wpływ na uzyskane koszty prowadzenia działalności. Jeśli chcemy je obniżyć, warto rozważyć możliwości, jakie zapewni nam montaż instalacji fotowoltaicznej. Jest to korzystne rozwiązanie pod względem finansowym, dzięki którym nawet wysokie koszty związane z instalacją paneli PV w przedsiębiorstwie stosunkowo szybko się zwracają, zapewniając wydajne źródło energii na wiele lat. Ewentualne nadwyżki można magazynować za pomocą akumulatorów gdzie zestaw solarny jest podłączony do sieci energetycznej, gdzie przesyła całość lub część wyprodukowanej energii. Wybierz dedykowaną ofertę instalacji fotowoltaicznych do 50 kW dla mikro-przedsiębiorców, firm MSP oraz rolników, obejmująca również finansowanie i montażu. Dzisiaj instalacje fotowoltaiczne to nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale również ważny element wizerunku firmy. Magazyny energii są urządzeniami gromadzącymi i przechowującymi nadwyżkę energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Mając wszystkie informacje, dobieramy dla przyszłych prosumentów możliwie najlepsze rozwiązania i podzespoły, z których będzie składała się instalacja PV.

Instalacje fotowoltaiczne

Nadwyżki wyprodukowanego prądu są odsyłane do sieci, aby mogły potem zostać odebrane w mało wydajnych okresach – nocą lub zimą. Wysokość odzysku, zależy od mocy instalacji. Odzyskać można 80% nadwyżek z fotowoltaiki o mocy do 10 kWp oraz 70% nadwyżek z instalacji prosumenckich o mocy większej niż 10 kWp. Opłacalność instalacji jest zatem bardzo wysoka. Warto również dodać, że fotowoltaika dla biznesu została objęta 23% stawką VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł odliczyć całkowitą wartość podatku VAT od poniesionych kosztów z tytułu montażu instalacji PV (koszty instalacji są traktowane jako koszty uzyskania przychodu).Wybierając leasing instalacji, płacimy każdego miesiąca określoną ratę, znacznie mniejszą od zysków z oszczędności. Przedsiębiorca niejako dzieli się z leasingodawcą zyskami z fotowoltaiki , a w zamian musi jedynie opłacić każdego miesiąca fakturę – bez ewidencji środków trwałych czy amortyzacj.