Jakie korzyści wiążą się z wykorzystaniem fotowoltaiki przez rolników w gospodarstwie rolnym? Lista jest długa, ale najważniejsze z nich to:

  • Niezależność energetyczna – produkujesz energię elektryczną na potrzeby własne, uniezależniając się tym samym od cen prądu. Obniżasz rachunki za prąd nawet o 90%!
  • – Duże oszczędności – mniejsze rachunki za prąd to zysk, który możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa.
  • Zabezpieczenie na gorsze czasy – dzisiaj wysokie rachunki za prąd nie stanowią problemu, ale za jakiś czas to może się zmienić.
  • Odpowiedzialność za środowisko – zmniejszasz negatywny wpływ na środowisko, co jest szczególnie ważne w przypadku gospodarstw, które korzystają z owoców natury,
  • Wykorzystujesz niezagospodarowane powierzchnie (dachy, wiaty) – to one pomagają Ci dodatkowo zarabiać,
  • Dokonujesz odpisów amortyzacyjnych – koszty inwestycyjne związane z instalacją systemu fotowoltaicznego możesz amortyzować, dokonując odpisów od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
  • Możesz obniżyć swój podatek rolny i skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej – nawet przez 15 lat! Hodowca lub rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i unowocześnienie budynków, w tym budowę instalacji fotowoltaicznej, ma prawo skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty!
  • Korzystanie z nowoczesnych technologii czyni Twoje gospodarstwo jeszcze bardziej prestiżowym i świadomym istnienia innowacyjnych rozwiązań,
  • Rolnicy mogą starać się o dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych i solarnych z PROW oraz z krajowego programu „Agroenergia” obsługiwanego przez NFOŚiGW.